Ako jedna rodina: ako slovenské rodiny pomáhajú utečencom

24. Apríl / 18:00 / Dom Quo vadis 

Ako vyzerá život človeka, ktorý je nútený odísť z domova a ocitne sa v novej krajine? A ako sa jeho život zmení, keď mu pomôžu domáci? Má lepšiu šancu osamostatniť sa, nájsť si prácu aj zmaturovať z domáceho jazyka. Diskusia privíta dvoch cudzincov Mohammeda zo Sýrie a Faisala z Afganistanu a Luciu Molnár Satinskú a Vieru Satinskú, dve dobrovoľníčky, ktoré im poskytli bývanie a doučujú ich slovenčinu. Ich skúsenosti sú príkladom toho, čo zmôžu jednotlivci a akým prínosom môžu naši noví príchodzí byť.
-----------------
[Lucia Molnár Satinská]
Lucia je povolaním jazykovedkyňa, ako dobrovoľníčka Kto pomôže? doučuje slovenčinu. Dobrovoľníctvo je pre ňu zdrojom spoznávania nových ľudí zo Slovenska aj zahraničia a obohacovaním sa o nové pohľady. V kontakte s cudzincami si váži to, ako pre Slovákov obyčajné veci nadobúdajú nevšedný rozmer a prestávajú byť samozrejmé.
-----------------
[Viera Satinská]
Viera je lekárka, zároveň dobrovolníčka. Školila dobrovoľníkov pre mobilný hospic v Nitre, spolupracovala pri výbere dobrovoľníkov do skupiny Vŕba na onkológii na Heydukovej, robila zdravotnú poradkyňu so streetworkermi, ktorí pracujú s intravenóznymi narkomanmi a sexuálnymi pracovníčkami na ulici. Utečencom sa rozhodla začať pomáhať po tom, ako o nich začali naši vládni predstavitelia začali hovoriť ako o hrozbe pre Slovensko. Pred rokom prijala za spolubývajúceho vtedy 23 ročného Mohammeda z Aleppa v Sýrii. "Som veľmi rada, že sa mi ušiel najlepší utečenec v celej strednej Európe", skromne konštatuje Viera. Postupne sa zžili do modelu: hosťovskej mamy a hosťovského syna, takže májú spolu priateľský a takmer bezbariérový vzťah.
-----------------
[Mário Šmýkal]
Moderátor diskusie. Mário je redaktor SME a moderátor talkshow Také zo života. Zameriava sa na okrajové témy, reportáže a rozhovory. V minulosti zakladal projekt áno! online magazín a bol komunitný manažér sociálnej siete Modrý koník.
-----------------
Diskusia sa uskutoční v rámci 12. ročník festivalu [fjúžn] v spolupráci sDom Quo vadis a iniciatívou Kto pomôže?.
-----------------
[Kto pomôže?]
O Iniciatíve Kto pomôže?
Poslaním Kto pomôže? je pomôcť cudzincom a ľuďom utekajúcim pred vojnou, násilím, bezprávím a chudobou vybudovať si na Slovensku nový domov a stať sa súčasťou slovenskej a európskej spoločnosti bez ohľadu na ich krajinu pôvodu, etnickú príslušnosť alebo vierovyznanie.
Iniciatíva Kto pomôže? vznikla v Spoločenstve Ladislava Hanusa v apríli 2015 s cieľom vyzvať vládu, aby presídlila 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a z Iraku. Za týmto účelom hľadala 1000 ľudí ochotných zapojiť sa do pomoci pri ich integrácii. Koncom roku 2016 sa na stránke ktopomoze.sk registrovalo vyše 2200 ľudí. Napriek neochote vlády presídliť tieto rodiny, od januára 2016 rozbehla dobrovoľnícky program v štyroch slovenských mestách na pomoc utečencom, ktorí sa už na Slovensku nachádzajú. Dobrovoľníci pomáhajú utečencom s učením slovenčiny, s hľadaním bývania a práce, a spoločne trávia voľný čas. Iniciatíva Kto pomôže? takisto poskytuje počítačové a iné vzdelávacie kurzy, ktorých cieľom je pomôcť utečencom uchytiť sa na trhu práce a organizuje komunitné aktivity, kde majú Slováci a cudzinci možnosť lepšie sa spoznať.
-----------------
[Dom Quo Vadis]
Katolícky dom evanjelizácie. "Domom" v centre mesta, miestom stretania sa, kde sa môžeš porozprávať s priateľmi a známymi, prípadne zoznámiť s novými ľuďmi, kresťanmi, ale i všetkými ľuďmi dobrej vôle. Dom Quo Vadis nie je a ani nechceme byť uzavretí do seba, nechce sa stretávať výlučne s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké názory, naopak sú otvorení všetkým návštevníkom.
Ponúkajú možnosť zastaviť sa tu, zrelaxovať, stráviť príjemné chvíle s priateľmi alebo nad knihou pri šálke čaju, kávy či horúcej čokolády.
Okrem toho chcú sprostredkovávať kultúru, prezentovať umenie, radovať sa, vzdelávať, rozvíjať sa. Pri každej z týchto aktivít si však vždy ponechávajú ich duchovný základ, ktorým je Ježiš Kristus. Na ňom všetko stavajú.