Aleš Vojtášek: I AM IN

20. Apríl - 28. Apríl / Open Gallery

vernisáž 20.4. o 19:00 (DJ Bobsan)
výstava 21.4. - 28.4. 2017
-----------------
Slovensko v srdci Európy je predurčené už svojou polohou kontinent spájať. Je hraničnou krajinou EÚ, bránou do sveta demokracie, slobody a mieru. Bratislava, s bohatou kozmopolitnou históriou, je postavená na prirodzenej fúzii kultúr. Nemci, Maďari, Židia a Slováci vytvárali už od nepamäti kolorit našej metropoly.

Projekt I AM IN voľne reflektuje historickú podstatu Bratislavy. Rozmanité kultúry, zvyky a tradície, gastronómia či odlišné svetonázory sú sviežim prínosom a prirodzene vytláčajú stuchnutú šedivosť. Autor Aleš Vojtášek prostredníctvom desiatich portrétov osobností narodených za hranicami Slovenska, avšak dnes už pevne etablovaných v sociálnej štruktúre mesta, prináša pohľad za oponu ich konkrétnych životných ideí, príbehov a z nich prameniacich plánov a realít. Projekt zobrazuje konkrétne osoby a ich viditeľný prínos pre naše mesto a tak sa snaží poukázať na pozitíva migrácie a následnej integrácie. Európska spoločnosť je dnes presiaknutá nacionalizmom, predsudkami, zárodkom strachu a neopodstatnenej obavy - skúsme preto spoločne tento stereotyp narušiť. Spoločenská klíma, v ktorej sebecká hlúposť na základe mocenských chúťok jednotlivcov valcuje fakty, viedla neraz až ku krajne dogmatickým následkom.

Veci nie sú čiernobiele.
Konkrétny príbeh + viditeľný prínos.
Nič viac, avšak ani nič menej.

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek sa svojou tvorbou zameriava najmä na umeleckú a módnu fotografiu. Nebráni sa však prieniku aj do iných médií ako sú napríklad koláže, maľba, video či 3D inštalácia. Pre jeho tvorbu je vždy typický aj druhý plán a diela reflektujúce dobu. Sociálne skupiny, náboženstvo, shopoholizmus, konzum, matéria vs. duchovno, sloboda - to je len zlomok tém z autorovho portfólia. Aleš Vojtášek má za sebou viaceré výstavy a umelecké projekty. S jeho prácami sa mohli diváci stretnúť okrem Slovenska aj v ďalších krajinách - Česká republika, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Rusko, Mexiko a Kolumbia.
-----------------
Výstava sa koná v spolupráci s Nadácia otvorenej spoločnosti s podporou SISUMMA v rámci 12. ročník festivalu [fjúžn]