13. ročník festivalu [fjúžn]

V termíne od 20. do 27. apríla 2018 sa uskutoční v Bratislave už 13. ročník festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku a ktorého témou bude tento rok Dôvera.

Hlavným cieľom festivalu je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu.


Dôvera - téma 13. ročníka festivalu [fjúžn]

Dôvera sa buduje, stráca, nahrádza, prehlbuje, oslabuje. Chápeme ju ako dynamickú súčasť medziľudských ako aj interkultúrnych vzťahov. Neustále sa mení podľa toho, ako vnímame jednotlivcov či skupiny existujúce aj domnelé. Dôvera je výsledkom nenápadného procesu, v ktorom absentuje strach a rastie z pocitu bezpečia, keď sme prijatí takí, akí sme.Na Slovensku je dôvera v inštitúcie veľmi oslabená, chýba aj medzi ľuďmi. Ak nedôverujeme ani blízkemu okoliu, je veľmi ťažké pociťovať dôveru voči ľuďom, ktorých nepoznáme a ktorí pochádzajú z iného kultúrneho prostredia. Všetko, čo je spojené s dôverou a jej odrazom vo vzťahoch k rozmanitosti na Slovensku, budeme hľadať počas 13. ročníka festivalu [fjúžn].

Kľúčové slová: dôvera, vzťah, dialóg, akceptácia, rešpekt, mosty, spolužitie, rozdiely, podobnosti, predsudky, stereotypy, strach, nádej, viera, my vs. oni, resp. naše vs. cudzie.


Partneri

Festival finančne podporili: Fond na podporu umenia