Po stopách multikulturalizmu Bratislavy

23. Apríl / 14:00 / Stará tržnica 

Čo zostalo z mnohonárodnostnej Bratislavy? Aké bolo spolunažívanie rôznych etník a komunít mesta v predchádzajúcich storočiach? Ako sa vyvíjal ich pomer a aké bolo ich spoločenské postavenie? Na tieto i podobné otázky môžete hľadať odpovede na tematickej prehliadke so sprievodcami Ivorom Švihranom (M_P_ BA) a Árpádom Korpásom. Priblížia aj niektoré, z národnostného a zo spoločenského hľadiska zaujímavé životné dráhy prechádzkou Ondrejským cintorínom a Cintorínom pri Kozej bráne.
Stretneme sa o 14:00 pri fontáne pred Starou tržnicou (Nám. SNP 25, Bratislava).
-----------------
[fjúžn]
V termíne od 21. do 28. apríla 2017 sa uskutoční v Bratislave už 12. ročník festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku a ktorého témou bude tento rok INTEGRÁCIA.
Hlavným cieľom festivalu je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu.
Migrácia a integrácia cudzincov sú akoby spojené nádoby. Veľa sa u nás v poslednom čase diskutovalo o tom, či by sme mali prijímať migrantov a utečencov, z akých krajín a v akom počte. Oveľa menšia pozornosť sa však venuje ich životu na Slovensku. Čo sú predpoklady úspešného začlenia migrantov do spoločnosti? Čo všetko môže spraviť krajina pre cudzincov, aby sa tu cítili ako doma? Aké sú príklady úspešnej integrácie cudzincov? Môže práve integrácia predchádzať kultúrnym konfliktom a neznášanlivosti? Na Slovensku stále žije pomerne malý počet migrantov. Počas 12. ročníka festivalu [fjúžn] sa však chceme zamerať práve na to, ako sa im u nás žije. Čo robíme a čo nerobíme pre ich integráciu? Kde vidia prekážky oni? Sú úspešní vďaka našej pohostinnosti alebo napriek našej uzavretosti?