Za ľudskosť (detský zbor Superar)

23. Apríl / 18:00 / Kostol Klarisky 

Medzináboženské a medzigeneračné podujatie na podporu tolerancie a integrácie ľudí rôznych etník a vierovyznaní. Zaznejú piesne z celého sveta v podaní zboru Superar, v ktorom spolu účinkujú slovenské a rómske deti.